List of Winners

    ICSE:                                                                                                  State:

Aayaan Hasnain                                                                               Ankita B N

Adithi D Raghunath                                                                        Disha R

Hemalatha M                                                                                    Preeti B

Ishan K Raja                                                                                        Chandan Gowda

Hitesh K V                                                                                           Varsha M

Kshama S H                                                                                        Pallavi S Rao

Madhushree C S

Chirag D

Sanjana T S

Shashank G K

Shreya S

Surya K

                                       

                                                         +